CERTA | certyfikacja strukturalna kolei
22044
home,page-template-default,page,page-id-22044,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

CERTA – Jednostka notyfikowana Nr 2683

Sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym powstałej z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Uroczystość podpisania Deklaracji przez nowych sygnatariuszy odbyła się dnia 3 lipca 2017 w Sali Lux Torpeda w siedzibie UTK , relacja dostępna pod adresem: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13203,Kolejni-sygnatariusze-deklaruja-rozwoj-kultury-bezpieczenstwa.html

 

W imieniu Zespołu CERTA Deklarację podpisała Wiceprezes CERTA Pani Teresa Wysocka.

 

CERTA jest jednym ze 163 sygnatariuszy dokumentu potwierdzającego współpracę rynku kolejowego na rzecz bezpieczeństwa.

 

Głównym założeniem Deklaracji jest wdrożenie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

 

Wśród sygnatariuszy są przedstawiciele administracji rządowej, przewoźników, zarządców, przedsiębiorstw odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury, związków zawodowych, stowarzyszeń, jednostek dydaktycznych i mediów, jak również producentów taboru i urządzeń kolejowych.

Komunikat dla uczestników konferencji INFRASZYN 2017

Szanowni Państwo,

 

W trakcie trwania konferencji INFRASZYN 2017 w Zakopanem 26-28 kwietnia zapraszamy Państwa do wysłuchania prezentacji ciekawych tematów z obszaru interoperacyjności kolei przygotowanych dla Państwa przez wybitnych fachowców w obszarze podsystemów Infrastruktura, Energia i Sterowanie:

 

26.04.2017 – sesja I – mgr inż. Maciej Śmieszek, Dyrektor Jednostki Notyfikowanej CERTA – Prezentacja Jednostki CERTA

 

27.04.2017 – godz.15.45 – dr inż.,  Michał Łuszczki Dyrektor ds. Podsystemu Infrastruktura, Jednostka Notyfikowana CERTA, „Analiza porównwcz wprowadzonych zmian w zapisachtsi Infrastruktura na przykładzie wymagań stawianych obiektom inżynieryjnym”,

 

27.04.2017, godz. 18.15 – mgr inż. Krzysztof Nowicki – Dyrektor ds. Podsystemu Energia, Jednostka Notyfikowana CERTA, „Identyfikacja problemów weryfikacji WE podsystemu Energia w świetle dotychczasowych doświadczeń”

 

28.04.2017, godz. 9.00 – mgr inż. Rafał Lipiński  – Dyrektor ds. Podsystemu Sterowanie, Jednostka Notyfikowana CERTA, „Perspektywy ERTMS w Polsce”

 

Zapraszamy również do zapoznania się z pierwszym wydaniem, Biuletynu CERTA, znajdującego się w materiałach konferencyjnych, przeznaczonych dla każdego uczestnika konferencji, gdzie znajdą Państwo ciekawe artykuły autorstwa Pana Ignacego Góry – Prezesa UTK, Pana dr Adama Wielądka – Przewodniczącego Komitetu ds. Bezstronności Jednostki Notyfikowanej CERTA, jak również wybitnych specjalistów w obszarze interoperacyjności kolei.W trakcie trwania konferencji zapraszamy do wspólnej dyskusji związanej z tematyką zarówno Biuletynu, jak i prezentacji.

 

Pobierz Biuletyn

 

Pozdrawiamy

 

CERTA TEAM

Zaproszenie na szkolenie

Firma CERTA serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Wymagania dla wyrobu wprowadzanego na rynek i oddawanego do użytkowania, podlegającego wymaganiom dyrektywy 2008/57/WE„.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do ekspertów technicznych biorących udział w procesach oceny zgodności, podmiotów wprowadzających wyroby na rynek, w tym projektantów, zarządzających zakupami i procesami wytwarzania, podmiotów odpowiedzialnych za spełnienie mających zastosowanie wymagań w odniesieniu do danego wyrobu.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat wymagań UE, niezbędnych do spełnienia przy wprowadzaniu wyrobów na rynek w zakresie sektora kolei i stanowiących kryterium oceny dla stron trzecich w procesach oceny zgodności, w tym CERTA jako jednostki notyfikowanej do dyrektywy 2008/57/WE.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osobę posiadającą wieloletnie doświadczenie, obszerne kwalifikacje i rozległą wiedzę związaną z wymaganiami europejskimi – Panią Alicję Gach.

Serdecznie zapraszamy 10 maja 2017 r. o godzinie 10:00 do sali konferencyjnej w budynku BETA Wrocławskiego Parku Technologicznego  (Wrocław, ul. Klecińska 125).

 

Program szkolenia

 

 

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

„Górna Sieć Sztywna Trakcyjna – CR3HS zamontowana w podziemnej części Dworca PKP Łódź Fabryczna” – tam też dokonaliśmy weryfikacji WE.

Akredytacja CERTA przez PCA

Jednostka Notyfikowana CERTA nr 2683 – notyfikowana jednostka certyfikująca, prowadzi działalność w sektorze kolei według przepisów europejskich i krajowych; posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów sektora kolejowego oraz systemów zarządzania jakością, dysponuje kompetentnym zespołem. Personel CERTA  posiada wysokie kwalifikacje i potencjał, co zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Akredytacja CERTA przez PCA

Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała certyfikat akredytacji AC 199 dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania, potwierdzający spełnienie przez CERTA wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011, z zakresem akredytacji obejmującym:

 • certyfikację systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001;
 • ocenę zgodności w obszarze dyrektywy 2008/57/WE w odniesieniu do:
  • składników interoperacyjności określonych w TSI INF i ENE wg modułów CH i CH1,
  • podsystemów INF, ENE, CCS-TS wg modułu SH1.

 

Zakres Akredytacji dostępny pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-systemy/AC%20199,podmiot.html, po kliknięciu napisu AC 199, na dole powołanej powyższym linkiem strony www.

Jednostka notyfikowana CERTA nr 2683
Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała status jednostki notyfikowanej do dyrektywy 2008/57/WE. Komisja Europejska nadała CERTA nr 2683.
Zakres działania CERTA jako JN nr 2683 jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=30&ntf_id=274945

Jednostka notyfikowana Nr 2683

Nowa jednostka notyfikowana w obszarze dyrektywy 2008/57/WE

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego autoryzował jednostkę Certa sp. z o.o. sp.k. w zakresie wykonywania zadań związanych z oceną zgodności podsystemów strukturalnych: „Infrastruktura”, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zdefiniowanych w dyrektywie 2008/57/WE.

 

Prezes UTK nie tylko dokonuje autoryzacji jednostek oceniających zgodność ubiegających się o notyfikację, lecz również dokonuje notyfikacji takich jednostek Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim. Notyfikacja jednostki Certa nie spotkała się z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, ani pozostałych państw członkowskich, co do zakresu jej autoryzacji i notyfikacji. Tym samym nowa jednostka może prowadzić działalność jednostki notyfikowanej w zakresie wskazanym w załączniku do decyzji Prezesa UTK, udzielającej autoryzacji.

Prezes UTK autoryzuje, a następnie notyfikuje jednostkę, jeżeli spełnia ona przesłanki określone w ustawie o systemach oceny zgodności. Spółka Certa wykazała, że spełnia warunki do prowadzenia działalności jednostki notyfikowanej w zakresie udzielonej autoryzacji.

 

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/8194,Nowa-jednostka-notyfikowana-w-obszarze-dyrektywy-200857WE.html

Akredytacja CERTA przez PCA

Jednostka Notyfikowana CERTA nr 2683 – notyfikowana jednostka certyfikująca, prowadzi działalność w sektorze kolei według przepisów europejskich i krajowych; posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów sektora kolejowego, dysponuje kompetentnym zespołem. Personel CERTA  posiada wysokie kwalifikacje i potencjał co zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Akredytacja CERTA przez PCA
Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała certyfikat akredytacji AC 192 dla jednostki certyfikującej wyroby, potwierdzający spełnienie przez CERTA wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03, z zakresem akredytacji obejmującym dyrektywę 2008/57/WE i TSI dotyczące INF, ENE, CCS-TS. Zakres Akredytacji dostępny pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20192,podmiot.html, po kliknięciu napisu AC 192, na dole powołanej powyższym linkiem strony www.

Jednostka notyfikowana CERTA nr 2683
Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała status jednostki notyfikowanej do dyrektywy 2008/57/WE. Komisja Europejska nadała CERTA nr 2683.
Zakres działania CERTA jako JN nr 2683 jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=30&ntf_id=274945

Doskonalenie komunikacji interpersonalnej pracowników Certa

Rozwój kompetencji pracowników jest dla nas ważny. Celem budowania efektywnego zespołu w naszej firmie przeprowadzono diagnozę stylów myślenia i działania pod kątem potencjału kadrowego oraz warsztat szkoleniowy doskonalący komunikację w naszym zespole.

CERTA członkiem rzeczywistym Klubu Polskie Forum ISO 9000

Szkolenia Personelu Certa

W dniach 11-12 maja 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Park Hotel Diament we Wrocławiu odbyły się szkolenia personelu wewnętrznego i zewnętrznego CERTA na temat:

 • wymagań w zakresie oceny zgodności, zawartych w Dyrektywie 2008/57/WE i dokumentach PCA,
 • wymagań dotyczących podsystemów i składników interoperacyjności, zawartych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności,
 • przebiegu oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności.

 

Eksperci CERTA poprowadzili następujące szkolenia:

 

11 maja 2016 r., godz. 10.30 – 12.30

Wymagania dyrektywy 2008/57/WE oraz dokumentów PCA w zakresie oceny zgodności, dotyczących CERTA- jako akredytowanej jednostki certyfikującej i jednostki notyfikowanej oraz jej personelu wewnętrznego i zewnętrznego

mgr inż. Alicja Gach, Dyrektor Jednostki Certyfikującej, CERTA

 

11 maja 2016 r., godz. 13.30 – 15.30

Wymagania TSI INF, TSI SRT i ocena zgodności

dr inż. Jerzy Michał Łuszczki, Dyrektor ds. podsystemu Infrastruktura, CERTA

 

12 maja 2016 r., godz. 9.30 – 11.30

Wymagania TSI ENE, TSI SRT (w części dotyczącej ENE) i ocena zgodności

inż. Krzysztof Nowicki, Dyrektor ds. podsystemu Energia, CERTA

 

12 maja 2016 r., godz. 12.30 – 14.30

Wymagania TSI CCS i ocena zgodności

mgr inż. Rafał Lipiński, Dyrektor ds. podsystemu Sterowanie, CERTA

 

Osoby zainteresowane tematyką szkolenia prosimy o kontakt na adres: biuro@certa-eu.pl

CERTA Członkiem Komitetu Technicznego PKN

XVIII Konferencja Naukowa Drogi Kolejowe 2015


W trakcie trwania konferencji „Drogi Kolejowe 2015” w dniach 21-23 października 2015r. w Jeleniej Górze organizatorzy poświęcili interoperacyjności
i certyfikacji cały blok zapraszając do wygłoszenia referatów w tym zakresie specjalistów z naszej firmy.

Referaty wywołały duże zainteresowanie i dyskusję.

Tematy wygłaszanych referatów:

 

 1. Wybrane aspekty oceny zgodności i certyfikacji w obszarze kolei

mgr inż. Alicja GachDyrektor Jednostki Certyfikującej, CERTA;

 

 

 1. Różnice między „starymi” a „nowymi” TSI Infrastruktura na przykładzie wymagań stawianych obiektom inżynieryjnym

dr inż. Jerzy Michał Łuszczki, Dyrektor ds. podsystemu Infrastruktura, CERTA;

 

 

 1. Problemy wdrażania interoperacyjności wynikające ze zmian TSI i przepisów krajowych

mgr inż. Tomasz WciślikStarszy Specjalista ds. podsystemu Infrastruktura – Kierownik Zespołu, CERTA;

 

 

 1. Różne interpretacje zapisów TSI PRM oraz przewodnika stosowania TSI PRM,

mgr inż. arch. Mateusz Ziółkowski, Specjalista ds. podsystemu Infrastruktura, CERTA.

Osoby zainteresowane tematyką referatów prosimy o kontakt na adres:biuro@certa-eu.pl