CERTA | certyfikacja strukturalna kolei
22044
home,page-template-default,page,page-id-22044,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Komunikat dla uczestników konferencji INFRASZYN 2017

Szanowni Państwo,

 

W trakcie trwania konferencji INFRASZYN 2017 w Zakopanem 26-28 kwietnia zapraszamy Państwa do wysłuchania prezentacji ciekawych tematów z obszaru interoperacyjności kolei przygotowanych dla Państwa przez wybitnych fachowców w obszarze podsystemów Infrastruktura, Energia i Sterowanie:

 

26.04.2017 – sesja I – mgr inż. Maciej Śmieszek, Dyrektor Jednostki Notyfikowanej CERTA – Prezentacja Jednostki CERTA

 

27.04.2017 – godz.15.45 – dr inż.,  Michał Łuszczki Dyrektor ds. Podsystemu Infrastruktura, Jednostka Notyfikowana CERTA, „Analiza porównwcz wprowadzonych zmian w zapisachtsi Infrastruktura na przykładzie wymagań stawianych obiektom inżynieryjnym”,

 

27.04.2017, godz. 18.15 – mgr inż. Krzysztof Nowicki – Dyrektor ds. Podsystemu Energia, Jednostka Notyfikowana CERTA, „Identyfikacja problemów weryfikacji WE podsystemu Energia w świetle dotychczasowych doświadczeń”

 

28.04.2017, godz. 9.00 – mgr inż. Rafał Lipiński  – Dyrektor ds. Podsystemu Sterowanie, Jednostka Notyfikowana CERTA, „Perspektywy ERTMS w Polsce”

 

Zapraszamy również do zapoznania się z pierwszym wydaniem, Biuletynu CERTA, znajdującego się w materiałach konferencyjnych, przeznaczonych dla każdego uczestnika konferencji, gdzie znajdą Państwo ciekawe artykuły autorstwa Pana Ignacego Góry – Prezesa UTK, Pana dr Adama Wielądka – Przewodniczącego Komitetu ds. Bezstronności Jednostki Notyfikowanej CERTA, jak również wybitnych specjalistów w obszarze interoperacyjności kolei.W trakcie trwania konferencji zapraszamy do wspólnej dyskusji związanej z tematyką zarówno Biuletynu, jak i prezentacji.

 

Pobierz Biuletyn

 

Pozdrawiamy

 

CERTA TEAM

Zaproszenie na szkolenie

Firma CERTA serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Wymagania dla wyrobu wprowadzanego na rynek i oddawanego do użytkowania, podlegającego wymaganiom dyrektywy 2008/57/WE„.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do ekspertów technicznych biorących udział w procesach oceny zgodności, podmiotów wprowadzających wyroby na rynek, w tym projektantów, zarządzających zakupami i procesami wytwarzania, podmiotów odpowiedzialnych za spełnienie mających zastosowanie wymagań w odniesieniu do danego wyrobu.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat wymagań UE, niezbędnych do spełnienia przy wprowadzaniu wyrobów na rynek w zakresie sektora kolei i stanowiących kryterium oceny dla stron trzecich w procesach oceny zgodności, w tym CERTA jako jednostki notyfikowanej do dyrektywy 2008/57/WE.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osobę posiadającą wieloletnie doświadczenie, obszerne kwalifikacje i rozległą wiedzę związaną z wymaganiami europejskimi – Panią Alicję Gach.

Serdecznie zapraszamy 10 maja 2017 r. o godzinie 10:00 do sali konferencyjnej w budynku BETA Wrocławskiego Parku Technologicznego  (Wrocław, ul. Klecińska 125).

 

Program szkolenia

 

 

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

„Górna Sieć Sztywna Trakcyjna – CR3HS zamontowana w podziemnej części Dworca PKP Łódź Fabryczna” – tam też dokonaliśmy weryfikacji WE.

Akredytacja CERTA przez PCA

Jednostka Notyfikowana CERTA nr 2683 – notyfikowana jednostka certyfikująca, prowadzi działalność w sektorze kolei według przepisów europejskich i krajowych; posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów sektora kolejowego oraz systemów zarządzania jakością, dysponuje kompetentnym zespołem. Personel CERTA  posiada wysokie kwalifikacje i potencjał, co zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Akredytacja CERTA przez PCA

Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała certyfikat akredytacji AC 199 dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania, potwierdzający spełnienie przez CERTA wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011, z zakresem akredytacji obejmującym:

 • certyfikację systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001;
 • ocenę zgodności w obszarze dyrektywy 2008/57/WE w odniesieniu do:
  • składników interoperacyjności określonych w TSI INF i ENE wg modułów CH i CH1,
  • podsystemów INF, ENE, CCS-TS wg modułu SH1.

 

Zakres Akredytacji dostępny pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-systemy/AC%20199,podmiot.html, po kliknięciu napisu AC 199, na dole powołanej powyższym linkiem strony www.

Jednostka notyfikowana CERTA nr 2683
Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała status jednostki notyfikowanej do dyrektywy 2008/57/WE. Komisja Europejska nadała CERTA nr 2683.
Zakres działania CERTA jako JN nr 2683 jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=30&ntf_id=274945

Jednostka notyfikowana Nr 2683

Nowa jednostka notyfikowana w obszarze dyrektywy 2008/57/WE

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego autoryzował jednostkę Certa sp. z o.o. sp.k. w zakresie wykonywania zadań związanych z oceną zgodności podsystemów strukturalnych: „Infrastruktura”, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zdefiniowanych w dyrektywie 2008/57/WE.

 

Prezes UTK nie tylko dokonuje autoryzacji jednostek oceniających zgodność ubiegających się o notyfikację, lecz również dokonuje notyfikacji takich jednostek Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim. Notyfikacja jednostki Certa nie spotkała się z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, ani pozostałych państw członkowskich, co do zakresu jej autoryzacji i notyfikacji. Tym samym nowa jednostka może prowadzić działalność jednostki notyfikowanej w zakresie wskazanym w załączniku do decyzji Prezesa UTK, udzielającej autoryzacji.

Prezes UTK autoryzuje, a następnie notyfikuje jednostkę, jeżeli spełnia ona przesłanki określone w ustawie o systemach oceny zgodności. Spółka Certa wykazała, że spełnia warunki do prowadzenia działalności jednostki notyfikowanej w zakresie udzielonej autoryzacji.

 

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/8194,Nowa-jednostka-notyfikowana-w-obszarze-dyrektywy-200857WE.html

Akredytacja CERTA przez PCA

Jednostka Notyfikowana CERTA nr 2683 – notyfikowana jednostka certyfikująca, prowadzi działalność w sektorze kolei według przepisów europejskich i krajowych; posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów sektora kolejowego, dysponuje kompetentnym zespołem. Personel CERTA  posiada wysokie kwalifikacje i potencjał co zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Akredytacja CERTA przez PCA
Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała certyfikat akredytacji AC 192 dla jednostki certyfikującej wyroby, potwierdzający spełnienie przez CERTA wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03, z zakresem akredytacji obejmującym dyrektywę 2008/57/WE i TSI dotyczące INF, ENE, CCS-TS. Zakres Akredytacji dostępny pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20192,podmiot.html, po kliknięciu napisu AC 192, na dole powołanej powyższym linkiem strony www.

Jednostka notyfikowana CERTA nr 2683
Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała status jednostki notyfikowanej do dyrektywy 2008/57/WE. Komisja Europejska nadała CERTA nr 2683.
Zakres działania CERTA jako JN nr 2683 jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=30&ntf_id=274945

Doskonalenie komunikacji interpersonalnej pracowników Certa

Rozwój kompetencji pracowników jest dla nas ważny. Celem budowania efektywnego zespołu w naszej firmie przeprowadzono diagnozę stylów myślenia i działania pod kątem potencjału kadrowego oraz warsztat szkoleniowy doskonalący komunikację w naszym zespole.

CERTA członkiem rzeczywistym Klubu Polskie Forum ISO 9000

Szkolenia Personelu Certa

W dniach 11-12 maja 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Park Hotel Diament we Wrocławiu odbyły się szkolenia personelu wewnętrznego i zewnętrznego CERTA na temat:

 • wymagań w zakresie oceny zgodności, zawartych w Dyrektywie 2008/57/WE i dokumentach PCA,
 • wymagań dotyczących podsystemów i składników interoperacyjności, zawartych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności,
 • przebiegu oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności.

 

Eksperci CERTA poprowadzili następujące szkolenia:

 

11 maja 2016 r., godz. 10.30 – 12.30

Wymagania dyrektywy 2008/57/WE oraz dokumentów PCA w zakresie oceny zgodności, dotyczących CERTA- jako akredytowanej jednostki certyfikującej i jednostki notyfikowanej oraz jej personelu wewnętrznego i zewnętrznego

mgr inż. Alicja Gach, Dyrektor Jednostki Certyfikującej, CERTA

 

11 maja 2016 r., godz. 13.30 – 15.30

Wymagania TSI INF, TSI SRT i ocena zgodności

dr inż. Jerzy Michał Łuszczki, Dyrektor ds. podsystemu Infrastruktura, CERTA

 

12 maja 2016 r., godz. 9.30 – 11.30

Wymagania TSI ENE, TSI SRT (w części dotyczącej ENE) i ocena zgodności

inż. Krzysztof Nowicki, Dyrektor ds. podsystemu Energia, CERTA

 

12 maja 2016 r., godz. 12.30 – 14.30

Wymagania TSI CCS i ocena zgodności

mgr inż. Rafał Lipiński, Dyrektor ds. podsystemu Sterowanie, CERTA

 

Osoby zainteresowane tematyką szkolenia prosimy o kontakt na adres: biuro@certa-eu.pl

CERTA Członkiem Komitetu Technicznego PKN

XVIII Konferencja Naukowa Drogi Kolejowe 2015


W trakcie trwania konferencji „Drogi Kolejowe 2015” w dniach 21-23 października 2015r. w Jeleniej Górze organizatorzy poświęcili interoperacyjności
i certyfikacji cały blok zapraszając do wygłoszenia referatów w tym zakresie specjalistów z naszej firmy.

Referaty wywołały duże zainteresowanie i dyskusję.

Tematy wygłaszanych referatów:

 

 1. Wybrane aspekty oceny zgodności i certyfikacji w obszarze kolei

mgr inż. Alicja GachDyrektor Jednostki Certyfikującej, CERTA;

 

 

 1. Różnice między „starymi” a „nowymi” TSI Infrastruktura na przykładzie wymagań stawianych obiektom inżynieryjnym

dr inż. Jerzy Michał Łuszczki, Dyrektor ds. podsystemu Infrastruktura, CERTA;

 

 

 1. Problemy wdrażania interoperacyjności wynikające ze zmian TSI i przepisów krajowych

mgr inż. Tomasz WciślikStarszy Specjalista ds. podsystemu Infrastruktura – Kierownik Zespołu, CERTA;

 

 

 1. Różne interpretacje zapisów TSI PRM oraz przewodnika stosowania TSI PRM,

mgr inż. arch. Mateusz Ziółkowski, Specjalista ds. podsystemu Infrastruktura, CERTA.

Osoby zainteresowane tematyką referatów prosimy o kontakt na adres:biuro@certa-eu.pl