CERTA | BIULETYN CERTA
22516
page-template-default,page,page-id-22516,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
certa_01
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biuletyn CERTA REVIEW

Numery do pobrania:

Komitet Redakcyjny:

Jadwiga Wrzesińska

Sławomir Bukowski

Maciej Śmieszek

 

Bieżący numer:

W bieżącym numerze (3) zajęliśmy się przede wszystkim podsystemem sterowanie – urządzenia przytorowe. Znajdziecie Państwo następujące artykuły:

 

  • O systemach sterowania ruchem kolejowym w ujęciu historycznym, artykuł wprowadzający -Redakcja
  • Preautoryzacja Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym: nowe zadanie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej – Ignacy Góra, Piotr Sieczkowski
  • Zaniedbania o charakterze systemowym mogą prowadzić w przyszłości do wypadków kolejowych – Janusz Dyduch
  • Procedura weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” – różnice i podobieństwa w stosunku do weryfikacji innych podsystemów – Maciej Śmieszek
  • Rola dowodu bezpieczeństwa w procesie weryfikacji WE – Aleksandra Grzywak-Gawryś
  • Od jazdy „na berło” do niezależności Jednostek Notyfikowanych – czyli jak poru- szać się po torach bezpieczniej i efektywniej – Aleksandra Grzywak-Gawryś
  • Umowa z jednostką notyfikowaną w zakresie weryfikacji WE – Małgorzata Piechota
  • O pewnej wizji systemów sterowania ruchem za, powiedzmy, 10 lat – ACh

 

Życzymy ciekawej lektury i zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi problemami i tematami, o których chcecie Państwo przeczytać na naszych łamach

 

                                                                                                          Redakcja

Adres redakcji:

Certa sp. z o.o. sp.k.

52-316 Wrocław, ul. Cukrowa 1d/28

e-mail: biuletyn@certa-eu.pl

Aktualności / ciekawostki:

W dniu 19 maja opublikowano na stronie UTK Stanowisko Prezesa UTK w sprawie kierunków zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa w celu zgłaszania uwag do propozycji w terminie do 30 czerwca przez specjalny formularz zgłoszeniowy.

Na stronie UTK zamieszczono Stanowisko Prezesa UTK w sprawie wyrobów posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu w innym zakresie niż wynika toz rozporządzenia 720 (Aktualizacja z 21 lutego 2018 r.)

W dzienniku UE L210 ukazała się Decyzja delegowana Komisji (UE) 2017/1474 z dnia 8 czerwca 2017 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w odniesieniu do szczegółowych celów dotyczących opracowania, przyjęcia i przeglądu technicznych specyfikacji interoperacyjności (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3800)