CERTA | Publikacja IV pakietu kolejoweg
22154
page-template-default,page,page-id-22154,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
certa_01
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publikacja IV pakietu kolejowego

26 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane dokumenty tworzące tzw. filar techniczny IV Pakietu Kolejowego. Ma on na celu ograniczenie przeszkód technicznych dla przewoźników i producentów taboru, generowanych przez zróżnicowane krajowe normy i procedury.

Dotychczasowa Europejska Agencja Kolejowa (European Railway Agency, ERA) staje się Agencją Kolejową Unii Europejskiej (Eurupean Union Agency for Raiways, EUAR), która będzie uprawniona do wydawania zezwoleń na wprowadzenie pojazdów do obrotu oraz certyfikacji bezpieczeństwa, co przyspieszy i ułatwi te procedury producentom i przewoźnikom kolejowym.

Główną metodą europeizacji ram regulacyjnych jest tzw. One-Stop-Shop (jedno okienko) dla wniosków, czyli system informacji i komunikacji, który będzie funkcjonować jako pojedynczy punkt składania wszystkich wniosków o certyfikację w zakresie bezpieczeństwa i zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie również w stanie odgrywać większą rolę w zapewnieniu bezproblemowego rozwoju systemów kontroli i sterowania ruchem kolejowym, ponieważ będzie mogła oceniać rozwiązania techniczne przewidziane w każdym publikowanym zaproszeniu do składania ofert na dostawę urządzeń przytorowych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Przewidywana jest również dalsza harmonizacja standardów technicznych.

W skład filaru technicznego IV Pakietu Kolejowego wchodzą następujące dokumenty:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej
– wchodzi w życie dnia 15 czerwca 2016 r.,
– uchyla dyrektywę 2008/57/WE z dniem 16 czerwca 2020 r.,
– państwa członkowskie powinny zaimplementować przepisy do prawa krajowego do 16 czerwca 2019 r. z możliwością przedłużenia tego terminu o rok.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei
– wchodzi w życie dnia 15 czerwca 2016 r.,
– uchyla dyrektywę 2004/49/WE z dniem 16 czerwca 2020 r.
– państwa członkowskie powinny zaimplementować przepisy do prawa krajowego do 16 czerwca 2019 r. z możliwością przedłużenia tego terminu o rok.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004
– wchodzi w życie dnia 15 czerwca 2016 r. i z tym dniem uchyla rozporządzenie nr 881/2004.