CERTA | polityka_jakosci
23447
page-template-default,page,page-id-23447,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

POLITYKA JAKOŚCI CERTA JN Sp. z o.o.

CERTA JN Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą podsystemy systemu kolei i ich składniki interoperacyjności oraz wyroby w obszarze kolei. Prowadzimy działania mające na celu wspomaganie spełnienia przez Polskę wymagań dotyczących interoperacyjności kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa technicznego budowy, modernizacji, odnowienia, utrzymania i eksploatacji systemu kolei oraz ochrony środowiska, odpowiednio do wymagań prawa krajowego i europejskiego.

W codziennej pracy wyznacznikiem jakości jest dla nas poziom kompetencji naszych pracowników oraz poziom świadczonych przez nas usług, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby stale się rozwijać i doskonalić.

Naszym największym kapitałem jest nasza wiedza, dlatego aktywnie uczestniczymy, zarówno na forum międzynarodowym, jaki krajowym we wszelkich działaniach związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami interoperacyjności kolei, dzięki czemu zapewniamy sobie dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy i wymagań związanych z naszą pracą.

Pragniemy, aby CERTA wyróżniała się wśród konkurencji jakością oraz wysokim poziomem merytorycznym swoich usług .

Cele te realizujemy poprzez:

  1. Zaangażowanie całego personelu w poprawę jakości naszych usług,
  2. Zapewnienie możliwości podnoszenia kompetencji pracowników poprzez dostęp do szkoleń zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych,
  3. Stałe monitorowanie wymagań prawnych w zakresie certyfikacji podsystemów systemu kolei i ich składników interoperacyjności, w tym wymagań Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) oraz wymagań i działań grupy koordynacyjnej jednostek notyfikowanych (NB Rail), aby zapewnić naszym pracownikom dostęp do najaktualniejszej wiedzy i wymagań w tym zakresie,
  4. Dążenie do stałej poprawy efektywności naszych usług,
  5. Dokonywanie przeglądów procesów w celu zapewnienia, że są one efektywne i wydajne oraz ich ciągłe doskonalenie,
  6. Stałe doskonalenie Systemu Zarządzania CERTA.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy akredytacyjnej oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania CERTA, a także do zdobywania wiedzy dotyczącej ustaleń z posiedzeń grup plenarnych i koordynacyjnych NB Rail poprzez uczestnictwo w tych spotkaniach, bądź pozyskiwanie stosowanych informacji z ich przebiegu, a także uczestnictwo w działaniach grupy ERTMS i stosowania w swoim Systemie Zarządzania dokumentów rekomendowanych przez NB Rail.

Niniejsza polityka została zakomunikowana całemu personelowi CERTA JN Sp. z o.o.”, który został zobowiązany do jej bezwzględnego przestrzegania.

Najwyższe Kierownictwo zapewnia niezbędne środki do realizacji niniejszej polityki.

Polityka Jakości CERTA podlega okresowym przeglądom i aktualizacji celem dostosowania do ciągle zmieniających się potrzeb oraz nowych wyzwań i zagrożeń rynku.

PREZES ZARZĄDU:

Zasób 1PodpisMsz

Monika Szczepanik

Wrocław, dnia 1 Czerwca 2021 r.