CERTA | certyfikacja strukturalna kolei
21566
home,page-template-default,page,page-id-21566,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

O NAS

CERTA – polska jednostka notyfikowana Nr NB 2683 w obszarze dyrektywy 2008/57/WE,

 

posiadająca dwie akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji:

 

– Jako jednostka certyfikująca wyroby, o numerze akredytacji AC 192

 

– jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania QMS, o numerze akredytacji  AC 199,

 

oraz Autoryzację Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

BEZPIECZEŃSTWO I WSPARCIE W OBSZARZE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI

Odpowiedzialnie i profesjonalnie od lat nasi eksperci świadczą kompleksowe usługi w pełnym zakresie certyfikacji/weryfikacji WE podsystemów i składników interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, w tym ustalania poziomu zgodności istniejących linii kolejowych z wymaganiami TSI Infrastruktura, Energia i Sterowanie, a także oceny zgodności z przepisami krajowymi, warunkującej dopuszczenie podsystemów do eksploatacji.

CERTA TEAM

Tworzymy team najbardziej doświadczonych ekspertów, których umiejętności, wiedza, doświadczenie docenione są przede wszystkim przez firmy, instytucje, urzędy, stowarzyszenia i uczelnie w kraju, jak również za granicą. Patrzymy w przyszłość inwestując w wiedzę i rozwój. Kładziemy nacisk na profesjonalizm i nowoczesność naszej firmy, a tym samym doskonalimy poziom usług dla naszych klientów.

STRATEGIA

Strategią CERTA jest współdziałanie z wszystkimi stronami zainteresowanymi na rzecz realizacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej usług oceny zgodności/certyfikacji wymaganej prawem w celu zapewnienia Interoperacyjności systemu kolei w UE z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa technicznego.

 

Strategia jest realizowana poprzez świadczenie i rozwijanie usług wspierających państwo, społeczeństwo i przedsiębiorców w interesie społecznym, takich jak:

 • Ocena zgodności wymagana prawem
 • Dobrowolna certyfikcja
 • Szkolenia
Obraz21

MISJA

Misją CERTA jest kompetentne i profesjonalne świadczenie usług  w zakresie zapewnienia Interoperacyjności systemu kolei w UE z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa technicznego w sektorze kolejowym, wspierających interesariuszy działających w tym obszarze.

Działania związane z oceną zgodności, certyfikacją i szkoleniami CERTA  prowadzi zgodnie z przepisami prawa, normami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi oraz z uwzględnieniem wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności, odpowiednio do postanowień normy PN-ISO 26000, z zachowaniem przyjętych i stosowanych przez wszystkich pracowników zasad etycznych.

Realizując koncepcje społecznej odpowiedzialności CERTA uwzględnia zasady właściwe do obszarów kluczowych, którymi są:

 • Ład organizacyjny
 • Prawa człowieka
 • Aspekty pracownicze
 • Środowisko
 • Etyka biznesu
 • Zagadnienia konsumenckie
 • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

WIZJA

Wizją CERTA jest:

 • wspieranie Państwa i interesariuszy, w tym zarządców infrastruktury kolejowej, wykonawców projektowania, modernizacji, systemu kolejowego w Polsce w zadaniach wynikających z postanowień dyrektywy 2008/57/WE,
 • prowadzenie oceny w odniesieniu do podsystemów strukturalnych: Infrastruktura (INF), Energia (ENE), Sterowanie- urządzenia przytorowe (CCS-TS) na potrzeby Interoperacyjności systemu kolei konwencjonalnych oraz kolei dużych prędkości, zgodnie z wymaganiami i procedurami określonymi w dyrektywie 2008/57/WE i powiązanych z nią Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI),
 • prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości w zakresie przepisów, procedur oceny zgodności w odniesieniu do wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz normalizacją dotyczącą zagadnień powiązanych.

KLIENCI

Podmioty działające w obszarze kolejnictwa, m. in.:

 

 • Projektanci modernizacji linii kolejowych
 • Wykonawcy modernizacji linii kolejowych
 • Producenci składników Interoperacyjności

PARTNERZY

 • Jednostka Notyfikowana ITALCERTIFER
intalcertifer
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
sitkrp
 • Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
Logotyp_Kultura_bezpieczenstwa_w transporcie_kolejowym_RGB