Linkedin

Facebook

KONTAKT

NIP 8943060876

KRS 0000864560

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

Logo Certa JN
Certyfikacja CCS

PODSYSTEM

STEROWANIE

Podsystem Sterowanie
Napędy rozjazdu
Certyfikacja WE
Certyfikacja CCS

 

„Sterowanie – urządzenia przytorowe” - CCT

 


 

Ocena podsystemu realizowana jest zgodnie z wymaganiami:

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI CCS) z późniejszymi zmianami

 


 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 26.09.2013 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (LP UTK 2013)

 


 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19.01.2017 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (LP UTK 2017)

 


 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 23.12.2021  r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności systemu kolei (LP UTK 2021)

Wymagania

„Sterowanie – urządzenia przytorowe” - CCT

 


 

Podsystem:

 

SG - Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację jednostkową

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

SH1 - Weryfikacja WE w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

„Sterowanie – urządzenia pokładowe” - CCO

 


 

Podsystem:

 

SB - Badanie typu WE

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

SD - Weryfikacja WE w oparciu o system zarządzania jakością w ramach procesu produkcji

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

SF - Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację produktu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

SH1 - Weryfikacja WE w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

Moduły oceny zgodności

 

„Sterowanie – urządzenia pokładowe” - CCO

 


 

Ocena podsystemu realizowana jest zgodnie z wymaganiami:

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI CCS) z późniejszymi zmianami

 


 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 05.11.2021 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (LP UTK 2021)

Wymagania

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Logo Certa JN