Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Wymagania

 

„Sterowanie – urządzenia pokładowe” - CCO

 


 

Ocena podsystemu realizowana jest zgodnie z wymaganiami:

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI CCS) z późniejszymi zmianami

 


 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 05.11.2021 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (LP UTK 2021)

Moduły oceny zgodności

„Sterowanie – urządzenia przytorowe” - CCT

 


 

Podsystem:

 

SG - Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację jednostkową

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

SH1 - Weryfikacja WE w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

„Sterowanie – urządzenia pokładowe” - CCO

 


 

Podsystem:

 

SB - Badanie typu WE

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

SD - Weryfikacja WE w oparciu o system zarządzania jakością w ramach procesu produkcji

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

SF - Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację produktu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

SH1 - Weryfikacja WE w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

Wymagania

 

„Sterowanie – urządzenia przytorowe” - CCT

 


 

Ocena podsystemu realizowana jest zgodnie z wymaganiami:

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI CCS) z późniejszymi zmianami

 


 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19.01.2017 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (LP UTK 2017)

 


 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 23.12.2021  r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności systemu kolei (LP UTK 2021)

Certyfikacja CCS
Certyfikacja WE
Napędy rozjazdu
Podsystem Sterowanie

PODSYSTEM

STEROWANIE

Certyfikacja CCS
Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin