Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Podsystem Energia

PODSYSTEM

ENERGIA

Moduły oceny zgodności

Podsystem:

 


SG - Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację jednostkową

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

SH1 - Weryfikacja WE w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

Składniki interoperacyjności:

 


 

CH - Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

CH1 - Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

Składniki

Składniki interoperacyjności podsystemu „Energia”:

 


 

Sieć trakcyjna

 


 

Wymagania

Ocena podsystemu realizowana jest zgodnie z wymaganiami:

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii (TSI ENE) z późniejszymi zmianami

 


 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI SRT) z późniejszymi zmianami

 


 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19.01.2017 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (LP UTK 2017)

 


 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 14.02.2024  r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności systemu kolei (LP UTK 2024)

Sieć Trakcyjna
Kolejowa sieć trakcyjna
szlak kolejowy
Certyfikacja sieci trakcyjnej
Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin