Linkedin

Facebook

KONTAKT

NIP 8943060876

KRS 0000864560

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

Logo Certa JN

Certyfikacja podsystemów i składników kolei

 

w zakresie weryfikacji WE tych podsystemów z wymaganiami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) oraz przepisami krajowymi

certyfikacja infrastruktury kolejowej

 

Podsystem Infrastruktura

INF

certyfikacja sieci kolejowej

 

Podsystem

Energia

ENE

Certyfikacja Sterowanie CCS

 

Podsystem

Sterowanie

CCS

Certyfikacja Taboru Kolejowego


Podsystem

Tabor

RST

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Logo Certa JN