Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

CERTA JN Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą podsystemy systemu kolei i ich składniki interoperacyjności w obszarze kolei. Prowadzimy działania mające na celu wspomaganie spełnienia przez Polskę wymagań dotyczących interoperacyjności kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa technicznego budowy, modernizacji, odnowienia, utrzymania i eksploatacji systemu kolei oraz ochrony środowiska, odpowiednio do wymagań prawa krajowego i europejskiego.

W codziennej pracy wyznacznikiem jakości jest dla nas poziom kompetencji naszych pracowników oraz poziom świadczonych przez nas usług, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby stale się rozwijać i doskonalić.

Naszym największym kapitałem jest nasza wiedza, dlatego aktywnie uczestniczymy, zarówno na forum międzynarodowym, jaki krajowym we wszelkich działaniach związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami interoperacyjności kolei, dzięki czemu zapewniamy sobie dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy i wymagań związanych z naszą pracą.

Pragniemy, aby CERTA wyróżniała się wśród konkurencji jakością oraz wysokim poziomem merytorycznym swoich usług .

Cele te realizujemy poprzez:

 

1. Zaangażowanie całego personelu w poprawę jakości naszych usług,

2. Zapewnienie możliwości podnoszenia kompetencji pracowników poprzez dostęp do szkoleń zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych,

3. Stałe monitorowanie wymagań prawnych w zakresie certyfikacji podsystemów systemu kolei i ich składników interoperacyjności, w tym wymagań Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) oraz wymagań i działań grupy koordynacyjnej jednostek notyfikowanych (NB Rail), aby zapewnić naszym pracownikom dostęp do najaktualniejszej wiedzy i wymagań w tym zakresie,

4. Dążenie do stałej poprawy efektywności naszych usług,

5. Dokonywanie przeglądów procesów w celu zapewnienia, że są one efektywne i wydajne oraz ich ciągłe doskonalenie,

6. Stałe doskonalenie Systemu Zarządzania CERTA.

 

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy akredytacyjnej oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania CERTA, a także do zdobywania wiedzy dotyczącej ustaleń z posiedzeń grup plenarnych i koordynacyjnych NB Rail poprzez uczestnictwo w tych spotkaniach, bądź pozyskiwanie stosowanych informacji z ich przebiegu, a także uczestnictwo w działaniach grupy ERTMS i stosowania w swoim Systemie Zarządzania dokumentów rekomendowanych przez NB Rail.

 

Niniejsza polityka została zakomunikowana całemu personelowi

CERTA JN Sp. z o.o.”, który został zobowiązany do jej bezwzględnego przestrzegania.

 

Najwyższe Kierownictwo zapewnia niezbędne środki do realizacji niniejszej polityki.

 

Polityka Jakości CERTA podlega okresowym przeglądom i aktualizacji celem dostosowania do ciągle zmieniających się potrzeb oraz nowych wyzwań i zagrożeń rynku.

 

PREZES ZARZĄDU:

 
 
 

Monika Szczepanik

 

Wrocław, dnia 1 Czerwca 2021 r.

 

Polityka jakości Certa JN Sp. z o.o.

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin