Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Polityka jakości Certa JN Sp. z o.o.

CERTA JN Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą podsystemy systemu kolei i ich składniki interoperacyjności. Prowadzimy działania mające na celu wspomaganie spełnienia przez Polskę wymagań dotyczących interoperacyjności kolei i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa technicznego budowy, modernizacji, odnowienia, utrzymania i eksploatacji systemu kolei oraz ochrony środowiska, odpowiednio do wymagań prawa krajowego i europejskiego.

W codziennej pracy wyznacznikiem jakości jest dla nas poziom kompetencji naszych pracowników oraz poziom świadczonych przez nas usług, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby stale się rozwijać i doskonalić.

Naszym największym kapitałem jest nasza wiedza, dlatego aktywnie uczestniczymy, zarówno na forum międzynarodowym, jaki krajowym we wszelkich działaniach związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami interoperacyjności kolei, dzięki czemu zapewniamy sobie dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy i wymagań związanych z naszą pracą.

 

Pragniemy, aby CERTA wyróżniała się jakością oraz wysokim poziomem merytorycznym swoich usług.

Cele te realizujemy poprzez:

 

1. Zaangażowanie całego personelu w poprawę jakości naszych usług,

2. Zapewnienie możliwości podnoszenia kompetencji pracowników poprzez dostęp do szkoleń zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych,

3. Stałe monitorowanie wymagań prawnych w zakresie certyfikacji podsystemów systemu kolei i ich składników interoperacyjności, w tym wymagań Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) oraz wymagań i działań grupy koordynacyjnej jednostek notyfikowanych (NB Rail), aby zapewnić naszym pracownikom dostęp do najaktualniejszej wiedzy i wymagań w tym zakresie,

4. Dążenie do stałej poprawy efektywności naszych usług,

5. Dokonywanie przeglądów procesów w celu zapewnienia, że są one efektywne i wydajne oraz ich ciągłe doskonalenie,

6. Stałe doskonalenie Systemu Zarządzania CERTA.

 

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy akredytacyjnej, ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania CERTA oraz zapewnienia, aby nasza działalność prowadzona była w sposób niedyskryminujący, a także do zdobywania wiedzy dotyczącej ustaleń z posiedzeń grup plenarnych i koordynacyjnych NB Rail poprzez uczestnictwo w tych spotkaniach, bądź pozyskiwanie stosowanych informacji z ich przebiegu, a także uczestnictwo w działaniach grupy ERTMS i stosowania
w swoim Systemie Zarządzania dokumentów rekomendowanych przez NB Rail.

 

Niniejsza polityka została zakomunikowana całemu personelowi CERTA JN Sp. z o.o.”, który został zobowiązany do jej bezwzględnego przestrzegania.

 

Najwyższe Kierownictwo zapewnia niezbędne środki do realizacji niniejszej polityki.

 

Polityka Jakości CERTA podlega okresowym przeglądom i aktualizacji celem dostosowania do ciągle zmieniających się potrzeb oraz nowych wyzwań i zagrożeń rynku.

 

PREZES ZARZĄDU:

 
 
 

Jędrzej Bukowski

 

Wrocław, dnia 2 maja 2024 r.

 

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin