Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Podsystem Tabor

PODSYSTEM

TABOR

Lokomotywa

Moduł

Podsystem:

 


SB - Badanie typu WE

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


SD - Weryfikacja WE w oparciu o system zarządzania jakością w ramach procesu produkcji

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


SF - Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację produktu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


SH1 - Weryfikacja WE w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


 

Składniki interoperacyjności:

 


 

CB - Badanie typu WE

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


CD - Zgodność z typem w oparciu o system zarządzania jakością w ramach procesu produkcji

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


CF - Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


CH - Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

 


CH1 - Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu

 

>> Pobierz informator <<

(pdf)

Składniki

Składniki interoperacyjności podsystemu „Tabor”:

 


Koło


Światło czołowe


Światło sygnałowe


Światło końca pociągu


Sygnały dźwiękowe


Pantograf


Nakładki stykowe pantografu


Wyłącznik główny


Fotel maszynisty


Przyłączenie systemu opróżniania toalet


Przyłącze wlotowe do napełniania zbiorników wody


Interfejs urządzenia sterującego drzwiami


Moduły toalet


Przewijak dla dzieci


Urządzenia do wzywania pomocy


Urządzenia wspomagające wsiadanie

Wymagania

Ocena podsystemu realizowana jest zgodnie z wymaganiami:

 

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w  sprawie technicznej specyfikacji  interoperacyjności odnoszącej się  do  podsystemu „Tabor  — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI Loc&Pas) z późniejszymi zmianami

 


 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszące się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM) z późniejszymi zmianami

 


 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI SRT) z późniejszymi zmianami

 


 

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu "Tabor kolejowy - hałas", zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE (TSI NOI) z późniejszymi zmianami

 


 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 14.02.2024 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (LP UTK 2024)

 

Certyfikacja
Kolej Dolnośląska
Certyfikacja kolejowa
Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin