Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Testy ESC / RSC

Kompleksowe usługi

w zakresie kampanii testów ESC / RSC

Oferujemy przeprowadzenie następujących działań w obrębie koordynatora testów
ESC / RSC:

Przeprowadzanie testów kompatybilności ERTMS pokładowego z ERTMS przytorowym przez niezależny Ośrodek Analiz Taboru, będący w strukturze organizacyjnej CERTA JN, który:

 

- pełni funkcję Koordynatora testów ESC / RSC zgodnie z procedurami PKP PLK: Ie-128 oraz Ie-129,
- posiada zawarte porozumienie z PLK – BaiT w sprawie sprawowania funkcji Koordynatora testów ESC / RSC,

 

- posiada zawarte umowy z ZLK Kielce (CMK, ESC-PL-01-L1), ZLK Wrocław (E-30, ESC-PL-04-L2), ZLK Olsztyn (E-65, ESC-PL-05-L2), ZLK Gdynia (E-65, ESC-PL-06-L2),

 

- przeprowadza wszystkie możliwe typy testów, również na linii kolejowej 356 Poznań Wschód – Wągrowiec (ESC-PL-02-L1LS)

 

- koordynuje przeprowadzanie testów pomiędzy PLK, przewoźnikiem, producentem taboru i jeśli jest potrzeba również ochroną taboru,

 

- realizuje przeprowadzanie testów poprzez udział swoich ekspertów na taborze podczas jazd testowych na torze czynnym
(na podstawie rozkładów jazdy) jak i na torze zamkniętym (na podstawie regulaminów),

 

- opracowuje raporty z jazd testowych zgodnie z zasadami Ie-128 oraz wytycznymi UTK,

 

- współpracuje z PLK – BAiT w celu uzgodnienia przez PLK raportów z testów, zgodnie z wymaganiami Ie-128.

 

Ocena wykonanych testów przez Jednostkę Notyfikowana CERTA JN:
- dokonuje oceny raportów z testów i dokonuje akceptacji kampanii testowej, zgodnie z wymaganiami zgodnie z TSI „Sterowanie” pkt. 6.3.3.1,
co umożliwia producentowi lub dysponentowi taboru wydanie Oświadczenia o kompatybilności pokładowego ETCS z przytorowym ETCS

 

Struktura organizacyjna CERTA JN

 

CERTA JN

Sp. z o.o.

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

CERTA JN


- ocena raportu testów ESC / RSC,
- opracowanie raportu z oceny.

OŚRODEK
ANALIZ TABORU


- koordynacja testów ESC / RSC,
- przeprowadzenie testów ESC / RSC,
- opracowanie raportu z testów.

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin