Linkedin

Facebook

KONTAKT

NIP 8943060876

KRS 0000864560

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

Logo Certa JN

Kompleksowe usługi
w zakresie kampanii testów ESC / RSC

Testy ESC / RSC

Jednostka Notyfikowana Certa JN oferuje przeprowadzenie następujących działań w obrębie testów ESC / RSC:


Przeprowadzanie testów kompatybilności ERTMS pokładowego z ERTMS przytorowym przez niezależny Ośrodek Analiz Taboru, będący w strukturze organizacyjnej CERTA JN, a w szczególności:

- pełnienie funkcji koordynatora testów ESC / RSC zgodnie z procedura PKP PLK: Ie-128 oraz Ie-129,
- wykonanie testów i sporządzenie raportu.

 

Ocena wykonanych testów przez Jednostkę Notyfikowana CERTA JN:
 - działania zgodnie z TSI „Sterowanie” pkt. 6.3.3.1.

 

Struktura organizacyjna CERTA JN

 

CERTA JN
Sp. z o.o.

OŚRODEK
ANALIZ TABORU


- koordynacja testów ESC / RSC,
- przeprowadzenie testów ESC / RSC,
- opracowanie raportu z testów.

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

CERTA JN


- ocena raportu testów ESC / RSC,
- opracowanie raportu z oceny.

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Logo Certa JN