Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Blog

07 czerwca 2023
Dowód bezpieczeństwa dla podsystemu „Sterowanie” to nie tylko zbiór dokumentów odbiorowych, jakie można znaleźć w operacie kolaudacyjnym, ale również opis działań organizacyjnych, jakie podjęto, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo podsystemu
21 kwietnia 2023
W warunkach polskich dotychczasowe inwestycje związane z projektowaniem, budową lub modernizacją infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład podsystemu „Energia”, opierały się na elektryfikacji w systemie stałoprądowym (DC). Większość uczestników procesu inwestycyjnego
14 marca 2023
Notyfikowana jednostka certyfikująca Zarówno polscy, jak i europejscy prawodawcy są tylko ludźmi, a o tłumacza biegłego w dziedzinie kolejnictwa niezwykle trudno. Jednak niejednoznacznie sformułowane przepisy i niedoskonałe tłumaczenia unijnego prawa