Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Blog

21 kwietnia 2023
W warunkach polskich dotychczasowe inwestycje związane z projektowaniem, budową lub modernizacją infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład podsystemu „Energia”, opierały się na elektryfikacji w systemie stałoprądowym (DC). Większość uczestników procesu inwestycyjnego
14 marca 2023
Notyfikowana jednostka certyfikująca Zarówno polscy, jak i europejscy prawodawcy są tylko ludźmi, a o tłumacza biegłego w dziedzinie kolejnictwa niezwykle trudno. Jednak niejednoznacznie sformułowane przepisy i niedoskonałe tłumaczenia unijnego prawa