Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

O nas 

CERTA JN Sp. z o.o. to polska jednostka certyfikująca wyroby, posiadająca:

 

- akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AC 192  >> Przejdź do strony<<

 

- autoryzację Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego  >> Przejdź do strony<<

 

- notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej do wykonywania zadań związanych z oceną zgodności podsystemów strukturalnych „Infrastruktura”, „Energia” oraz „Sterowanie” i „Tabor” 

>> Przejdź do strony<<

 

- wyznaczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej, o którym mowa w art. 25ie ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, w zakresie podsystemów strukturalnych „Infrastruktura”, „Energia” oraz „Sterowanie” i „Tabor” >> Przejdź do strony<<

 

 

 


 

 

 

Wykaz wniosków o dokonanie weryfikacji WE podsystemu / pośredniej weryfikacji WE podsystemu / oceny WE zgodności składnika interoperacyjności według stanu na 31.12.2023 r. >> Pobierz dokument << (pdf)

 

Informacja o wydanych certyfikatach WE weryfikacji podsystemu / pośrednich potwierdzeniach weryfikacji / certyfikatach WE zgodności składnika interoperacyjności według stanu na 31.12.2023 r. >> Pobierz dokument << (pdf)

 

Informacja o wydanych certyfikatach weryfikacji podsystemu / pośrednich potwierdzeniach weryfikacji według stanu na 31.12.2023 r. >> Pobierz dokument << (pdf)

 

Informacja o odmowie wydania certyfikatów weryfikacji WE podsystemu / pośrednich potwierdzeń weryfikacji / certyfikatów WE zgodności składnika interoperacyjności oraz informacje o certyfikatach zawieszonych lub cofniętych według stanu na 31.12.2023 r.

>> Pobierz dokument << (pdf)

>>> Pobierz naszą broszurę <<<

Zobacz nasze referencje:


 


 

Dworzec kolejowy
Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin