Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Wsparcie dla Ukrainy

Aktualizacja List Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

21 lutego 2024

Na stronie Urzędu Transportu Kolejowego ukazała się informacja o aktualizacji „Listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei” z 5 listopada 2021 r.

oraz „Listy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei” z 23 grudnia 2021 r. Wymagania nowych List obowiązują

od dnia ich opublikowania, bez zastosowania okresu przejściowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wymaganiami List Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

https://bip.utk.gov.pl/bip/interoperacyjnos/lista-prezesa-utk