Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Nowoczesny tabor kolejowy

CERTA aktywnie uczestniczy w posiedzeniu Podgrupy INF w ramach Grupy Koordynacyjnej NB-Rail

12 kwietnia 2023

23 marca 2023 r. w Madrycie odbyło się 60. posiedzenie Podgrupy INF w ramach Grupy Koordynacyjnej NB-Rail, zrzeszającej jednostki notyfikowane z całej Unii Europejskiej. Spotkanie dotyczyło zarówno interpretacji dotychczasowych wymagań TSI INF, PRM i SRT, jak i projektowanych zmian do TSI INF i PRM, planowanych do publikacji przez Komisję Europejską w maju br. Przedstawiciel CERTA JN poruszył kilka nowych kwestii budzących wątpliwości w obecnym i projektowanym tekście TSI. Ze względu na liczbę i szczegółowość omawianych zagadnień, dyskusja na część tematów będzie kontynuowana już po publikacji zmian TSI, na wrześniowym posiedzeniu w Pradze. Ustalenia dotyczące najbardziej newralgicznych kwestii będą rozpatrywane na posiedzeniu plenarnym i opublikowane jako dokumenty RFU lub Q&C na stronie Grupy Koordynacyjnej NB-Rail.