Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Nowoczesny tabor kolejowy

CERTA szkoli się dla Was

09 marca 2023

CERTA nieustannie podnosi swoje kompetencje, aby móc wspierać naszych Klientów we wszystkich, nawet najtrudniejszych aspektach związanych z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności. Niedawno zorganizowaliśmy warsztaty pn. „Współpraca NoBo i AsBo w świetle aktualnych wymagań prawnych”, które poprowadzili pracownicy znanej akredytowanej jednostki inspekcyjnej. Głównym celem szkolenia było omówienie nowoczesnego podejścia do zarzadzania bezpieczeństwem w obszarze kolejowym, a konkretnie w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem w przypadku zmian w pojazdach kolejowych, którego podstawą jest ocena zgodności oparta na ocenie ryzyka. Jest to zupełnie nowe podejście Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, zaprezentowane m.in. w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545, polegające na realizacji procesu identyfikacji wymogów w oparciu o proces zarządzania ryzykiem w celu uzyskania zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu.

 

Dzięki doskonaleniu naszych kompetencji CERTA może stale wspomagać naszych Klientów.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą jednostką.

 

Z chęcią udzielimy Wam pomocy lub wskażemy Wam właściwą drogę do jej uzyskania.