Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Dworce PKP

Nasza Jednostka certyfikuje dworce kolejowe

08 marca 2024

Jednostka notyfikowana CERTA realizuje szereg ocen dworców kolejowych w całym kraju, od Helu po Szklarską Porębę, na zgodność z TSI PRM, czyli w zakresie wymagań odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

 

Wiele procesów weryfikacji WE podsystemu zakończyło się już wydaniem stosownych certyfikatów, a my nadal działamy na rzecz poprawy dostępności transportu kolejowego. Poprzez niezależną ocenę zgodności z wymaganiami wspieramy PKP S.A. w zapewnieniu dostępności dworców dla wszystkich pasażerów o różnych potrzebach. Cieszymy się bardzo z udzielnego naszej jednostce zaufania.