Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Szkolenie

Nowe szkolenia w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

12 stycznia 2023

Warsztaty dotyczące uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych – szkolenie stacjonarne odbędzie się w Warszawie w NOVOTEL Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa w dniu 26 stycznia 2023 r.

 

Warsztaty mają na celu omówienie praktycznych aspektów dotyczących uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione konkretne przykłady z procedowanych przed Prezesem UTK spraw, z naciskiem na wymóg z art. 25e ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym dotyczący bezpiecznej integracji. Warsztaty są kontynuacją szkolenia, które odbyło się we wrześniu 2022 r. Warsztaty skierowane są przede wszystkim do przedstawicieli wykonawców inwestycji infrastrukturalnych oraz pracowników zarządców infrastruktury odpowiedzialnych za ich realizację.

 

Prosimy o przesyłanie pytań, zagadnień lub wątpliwości, które będą mogły być omówione przez prelegentów na warsztatach, do 20 stycznia 2023 r. na adres akademiautk@utk.gov.pl Szkolenie poprowadzą Pan Jan Siudecki – Dyrektor Departamentu Techniki i Wyrobów oraz Pani Joanna Krysztofiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Techniki i Wyrobów.