W poniższej lokalizacji dostępna jest informacja dotycząca opracowania przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej słownika terminów kolejowych i skrótów używanych w unijnych aktach prawnych i opracowaniach technicznych.

 

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18908,Nowy-slownik-terminow-kolejowych-ERA.html

 

13 lipca 2022

Nowy słownik terminów kolejowych ERA już dostępny

Słownik ERA

Linkedin

Facebook

KONTAKT

NIP 8943060876

KRS 0000864560

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Logo Certa JN