Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

TSI

Opublikowano zmiany do TSI

08 września 2023

Dnia 08.09.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie zmieniające TSI:

 

 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenia Komisji: (UE) nr 321/2013, nr 1299/2014, nr 1300/2014, nr 1301/2014, nr 1302/2014, nr 1304/2014 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1694/oj

 

Rozporządzenie wchodzi w życie 28.09.2023 r. i wprowadza zmiany do:

 • rozporządzenia (UE) nr 321/2013 (TSI „Wagony towarowe”);
 • rozporządzenia (UE) nr 1299/2014 (TSI „Infrastruktura”);
 • rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 (TSI „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”);
 • rozporządzenia (UE) nr 1301/2014 (TSI „Energia”);
 • rozporządzenia (UE) nr 1302/2014 (TSI „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski”);
 • rozporządzenia (UE) nr 1304/2014 (TSI „Hałas”);
 • rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/777 (rejestr infrastruktury kolejowej)

 

W niektórych TSI wprowadzono przepisy przejściowe pozwalające na co najmniej częściowe domniemanie zgodności z aktualną TSI na podstawie zgodności z poprzednim brzmieniem TSI. Poza opisanymi tam przypadkami, nowe brzmienie TSI będzie stosowane już w bieżących procesach weryfikacji WE.

 

Również dnia 08.09.2023 r. opublikowano nową TSI CCS:

 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (UE) 2016/919
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1695/oj

 

Rozporządzenie wchodzi w życie 28.09.2023 r. Przepisy przejściowe pozwalające na częściowe stosowanie dotychczasowej wersji TSI CCS zawarto w art. 14 rozporządzenia i uszczegółowiono w dodatku B do nowej TSI CCS. Ponadto w art. 2 rozporządzenia określono wyjątki od stosowania nowej TSI CCS.

 

Personel CERTA JN dołoży wszelkich starań, żeby przejście do stosowania nowych wymagań przebiegło możliwie sprawnie i bez większych utrudnień dla Wnioskodawców.