Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Nowoczesny tabor kolejowy

Prezes UTK zaprasza do konsultacji w sprawie komunikatu dotyczącego kwestii wykazania bezpiecznej integracji w podsystemie Sterowanie.

28 marca 2023

Prezes UTK zaprasza wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza przedstawicieli branży kolejowej do przesyłania uwag do komunikatu w sprawie wykazania bezpiecznej integracji w podsystemie Sterowanie – urządzenia przytorowe i Sterowanie – urządzenia pokładowe, w zakresie ocenianym na zgodność z Listą Prezesa UTK. Uwagi można wysyłać do 3 kwietnia 2023 r., przesyłając je w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej: /UTK/skrytka lub /UTK/SkrytkaESP albo adres email: utk@utk.gov.pl