Ze względu na liczne wnioski przewoźników oraz producentów taboru z urządzeniami pokładowymi systemu  ETCS zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury przesunął termin wymagalności przeprowadzenia testów ESC/RSC do dnia 30 kwietnia 2023 r.

 

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19552,Przedluzenie-terminu-wymagalnosci-testow-ESCRSC.html

 

15 grudnia 2022

Przedłużenie terminu wymagalności testów ESC/RSC

Testy ESC

Linkedin

Facebook

KONTAKT

NIP 8943060876

KRS 0000864560

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Logo Certa JN