Wszystkim Koleżankom i Kolegom, Kolejarzom i pracownikom Kolei oraz miłośnikom Kolei...

Składamy najszczersze życzenia z okazji Dnia Kolejarza.

Niech nasza wspólna praca dostarcza nam satysfakcji i radości każdego dnia. 

 

25 listopada 2022

Święto kolejarza!

Logo Certa

Linkedin

Facebook

KONTAKT

NIP 8943060876

KRS 0000864560

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Logo Certa JN