Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Podsystem Infrastruktura

Weryfikacja WE podsystemu „Infrastruktura”

17 czerwca 2024

Jednostka notyfikowana CERTA JN sp. z o.o. w bieżącym roku dokonała już wielu ocen w zakresie podsystemu „Infrastruktura”. Jedną z ostatnich była certyfikacja na linii kolejowej nr 94. Ocenie podlegało m.in. około 11 km toru, 20 obiektów inżynieryjnych, w tym most kolejowy. Weryfikacja WE przebiegała w odniesieniu do wymagań TSI INF (rozporządzenie UE 1299/2014) na etapie projektowania, budowy i prób końcowych. Gratulujemy naszemu Klientowi pozytywnie zakończonej oceny zgodności. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.