Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

TSI

Wymagania dotyczące nazewnictwa deklaracji WE dla składników interoperacyjności

10 maja 2023

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego znajdą Państwo informację dotyczącą poprawnego nazywania deklaracji WE dla składników interoperacyjności. Ze względu na liczne błędy popełniane przez podmioty wystawiające deklaracje WE i zmiany w europejskiej bazie ERADIS, Urząd Transportu Kolejowego opublikował wytyczne dotyczące właściwego nazewnictwa dokumentów: deklaracji WE zgodności składnika interoperacyjności oraz deklaracji WE przydatności do stosowania składnika interoperacyjności. W artykule wyjaśniono również, kiedy i przy zastosowaniu jakiego modułu oceny zgodności wskazanego w decyzji Komisji 2010/713/UE, należy stosować daną nazwę.

 

Treść artykułu pod poniższym linkiem:

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19977,Deklaracje-WE-dla-skladnikow-interoperacyjnosci-nalezy-odpowiednio-nazwac.html