Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

TSI

Wymagania dotyczące palności w świetle nowej TSI Loc&Pas

16 maja 2023

Planowane zmiany do TSI Loc&Pas przyniosą m.in. doprecyzowanie podejścia do oceny wymagań związanych z palnością materiałów stosowanych w pojazdach kolejowych zgodnie z normą PN-EN 45545.

Poprzednia wersja TSI Loc&Pas wymagała sporządzenia certyfikatu potwierdzającego zgodność materiału z normą PN-EN 45545.

Nowy sposób potwierdzania spełnienia wymagań normy ułatwi zdecydowanie proces oceny właściwości materiałów na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 45545, ponieważ wymagane będzie jedynie przedstawienie stosownego raportu z badań.

 

Szczegóły znajdą Państwo na stronie Urzędu Transportu Kolejowego:

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/20006,Spelnianie-wymagan-dotyczacych-palnosci-materialow-stosowanych-w-pojazdach-kolej.html